Sikkert at udskrive cannabis!

Lægemiddelstyrelsen har fornylig udgivet en rapport om bivirkningsindberetninger for cannabisslutprodukter under forsøgsordningen, her er deres konklussion.

I perioden fra 1. januar til og med 31. december 2018 har Lægemiddelstyrelsen modtaget i alt 21 bivirknings-indberetninger om cannabis-slutprodukter, der er omfattet af forsøgsordningen.

16 indberetninger vedrører formodede ikke-alvorlige bivirkninger, mens 5 vedrører formodede alvorlige bivirkninger. Størstedelen af de indberettede formodede bivirkninger er kendte bivirkninger, der er beskrevet i produktresuméer for godkendte lægemidler indeholdende cannabis.

Lægemiddelstyrelsen vurderer, at der er en mulig sammenhæng mellem cannabis-slutproduktet og disse bivirkninger. For andre af de indberettede bivirkninger anses det for mindre sandsynligt, at der er en sammenhæng med medicinsk cannabis.

Der er modtaget tre indberetninger om formodede bivirkninger, som ikke er beskrevet i produktresuméer for godkendte lægemidler indeholdende cannabis. Én indberetning drejer sig om dårlig ånde, myrekryb og rastløshed. Det vurderes, at det er sandsynligt, at behandling med cannabisslutproduktet har medført dårlig ånde, og det kan ikke afvises, at behandlingen har medført myrekryb og rastløshed på grund af nær tids- mæssig sammenhæng med behandlingsopstart.

En anden indberetning omhandler hævede ben (perifere ødemer). Det vurderes, at det er mindre sandsynligt, at behandling med cannabis-slutproduktet har medført dette, da patienten er kendt med denne problematik og samtidig behandles med andre lægemidler, hvor dette er en kendt bivirkning.

En tredje indberetning omhandler en ældre kvinde, som følte, at den aktuelle smerte blev forværret, samme dag hun begyndte behandlingen med cannabis-slutproduktet. Postoperative smerter er en kendt problematik for cannabis ved samtidig administration af morfin. Dette fik kvinden dog ikke administreret og en sammenhæng med Bedrocan ”Canngros” vurderes på nuværende tidspunkt som mindre sandsynlig. Der har ikke været mistanke om batch-relaterede bivirkninger i perioden.

På baggrund af bivirknings-indberetninger modtaget i perioden fra 1. januar til og med 31. december 2018 har Lægemiddelstyrelsen ikke identificeret signaler om sikkerhedsproblemer med cannabis- slutprodukter. Indberetningerne om formodede bivirkninger ved cannabis-slutprodukter har heller ikke givet Lægemiddel- styrelsen anledning til at iværksætte risikominimerings-foranstaltninger i perioden.

I alt er der 1211 borgere, der i 2018 har indløst en recept på mindst ét cannabisprodukt under forsøgsordningen.

Lægerne har skærpet indberetningspligt i forhold til cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen.

Du kan læse hele lægemiddelstyrelsens rapport herunder:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *