Guide til medicinsk cannabis

Den 1. januar 2018 startede staten en forsøgsordning med medicinsk cannabis. Ordningen giver læger mulighed for at udskrive en ny type cannabis-produkter, som ikke tidligere har været lovlige i Danmark – så hvis du f.eks har smertefulde spasmer på grund af multipel sklerose eller rygmarvsskader, kvalme efter kemoterapi eller neuropatiske smerter, altså smerte fra sygdom i hjerne, rygmarv eller nerver – kan du gå i dialog med din læge om at få udskrevet nedenstående produkter – dog indskærpes det at behandling med medicinsk cannabis bør først forsøges, hvis patienten har afprøvet relevant godkendt medicin uden tilfredsstillende resultat.

Men hverken loven eller vejledningen for forsøgsordningen forhindrer, at læger kan udskrive medicinsk cannabis til patienter, der lider af andre sygdomme end de, der står nævnt i vejledningen. Nogen udskriver mod PTSD, epilepsi, søvnløshed og som palliativ behandling til terminale cancerpatienter – andre læger har totalt antipati for ordningen og har derfor skilte i venteværelset der tydeligt angiver de IKKE udskriver cannabis under nogen omstændigheder.

Denne modvilje skyldes dels at mange læger føler sig kuppede af populistiske politkere, dels at de ikke kan stå på mål for de nye medicintyper, der ikke er gennemtestede endnu. Enkelte mener endda det ville være nemmere med en legalisering, da lægerne så fratages ansvaret for folks cannabisbrug. Holdningen er meget individuelt fra læge til læge.

Cannabismedicinen kommer som topskud i 5 grams æsker, der er lavet til fordamper eller the – traditionel rygning frarådes. Med fordamper opnås den maksimale effekt opnås inden for 15 minutter og forsvinder langsomt over 3-4 timer. I the opnås den maksimale effekt normalt efter 2-3 timer, og virkningen aftager efter 4-8 timer. Kilder nær redaktionen udtaler der er tale om stærk skunk med forskellige entourage-effekter, da man kan få med forskellige CBD & THC mix. Der er også produkter i olie eller kapsel-form. Problemet er at produkterne der indgår i forsøgsordningen, er ikke undersøgt på samme systematiske måde som godkendte lægemidler.

Der er kun begrænset videnskabeligt dokumenteret viden om bivirkninger. THC-holdige produkter kan give følgende bivirkninger: træthed, svimmelhed, ændret stemningsleje, angst, påvirkning af koncentration og hukommelse, risiko for blodtryksfald der kan medføre besvimelse samt risiko for trafikfarlighed. Mindre ofte ses depression, hallucinationer, paranoia, vrangforestillinger og selvmordstanker.

Langvarig brug af THC-holdige produkter medfører risiko for udvikling af afhængighed, hvilket er set hos kroniske smertepatienter. Generelt er der begrænset viden om bivirkninger ved længere tids brug, men en negativ påvirkning af koncentration og indlæringsevne kan ikke udelukkes. Der findes kun meget begrænset viden om bivirkninger relateret til CBD, udover man mistænker at CBD kan påvirke leveren og muligvis også immunforsvaret. Der ses dog også positive bivirkninger som antidepressiv påvirkning af tankemønstre, appetit og øget livsglæde, sanselighed og forøget aktivitet generelt. Derfor er det vigtigt, at læger og patienter indberetter alle formodede bivirkninger – negative såvel som positive – til Lægemiddelstyrelsen, så vi kan få mere viden om, hvordan de forskellige produkter påvirker kroppen.

Alle produkter frarådes gravide og ammene, og bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever eller nyrer, hvis du selv eller nogen i din familie lider af skizofreni eller hvis du lider af andre psykiske lidelser, fx psykoser, depression, eller du tidligere har forsøgt at begå selvmord. Medicinsk cannabis bør ikke anvendes ved alvorlig hjertesygdom pga. risiko for hjerterytmeforstyrrelser, forhøjet blodtryk eller blodtryksfald, når man rejser sig. Forsigtighed til ældre med langsom dosisstigning pga. øget risiko for svimmelhed og hurtig puls. Hvis der opstår udtalte psykiske symptomer under behandlingen, bør du holde pause, indtil symptomerne er forsvundet.

Forsigtighed ved aktuelt eller tidligere alkohol- eller stofmisbrug. Alkohol kan forstærke den sløvende virkning.

Trafikadvarsel – det er som altid ulovligt at køre bil påvirket. Efter gældende lovgivning må man ikke køre bil, hvis man er i behandling med cannabis. Man skal også konsultere sin læge omkring sideeffekter i forbindelse med anden medicinindtag.

Cannabisbaserede medicinske præparater, med tilskud under forsøgsordningen:

BEDROCAN findelt cannabisblomst, svarende til ca. 220 mg dronabinol (THC) og under 10 mg cannabidiol (CBD) pr. gram. Kommer i 5 g pakker til Kr. 785,60 (minus 400 kr. I tilskud).

BEDIOL Cannabis sativa, granuleret – svarende til ca. 63 mg dronabinol (THC) og ca. 80 mg cannabidiol (CBD) pr. gram. Kommer i 5 g pakker til Kr. 785,60 (minus 400 kr. I tilskud).

BEDICA URTETE 1 gram indeholder: Cannabisblomst, granuleret-svarende til ca. 140 mg dronabinol (THC) og under 10 mg cannabidiol (CBD).

SATIVEX er en mundhulespray fremstillet på baggrund af ekstrakter af Cannabis Sativa. Sativex må kun udskrives af neurologer som symptomatisk tillægsbehandling af spasticitet ved multipel sklerose. Indeholder 27 mg THC og 25 mg CBD pr ml.

MARINOL er ikke markedsført i Danmark og kræver derfor ansøgning om udleveringstilladelse. Der kan søges enkelttilskud. Marinol findes som kapsler 2,5 mg. Er godkendt af FDA i USA.

CESAMET er lavet af nabilone, syntetisk fremstillet, findes ikke i naturen -har THC-virkning og er ikke markedsført i Danmark og kræver derfor ansøgning om udleveringstilladelse. Anvendes meget lidt, men er anbefalet til nedtrapning fra højt forbrug af cannabis. Kan ikke måles i urinen. Cesamet findes som 1 mg kapsler.

SYNDROS som en oral opløsning med dronabinol (THC) i etanol og propylenglycol. Syndros er ikke markedsført i Danmark og kræver derfor ansøgning om udleveringstilladelse. Er godkendt af FDA. Indeholder 5 mg/ml.

DRONABINOL fremstilles magistrelt på Glostrup Apotek som kapsler 2,5 mg og orale dråber 25 mg/ml og er udvundet af cannabis planten

CANNABIDINOL (CBD) fremstilles magistrelt på Glostrup Apoteket som kapsler 10 mg og orale dråber 50 mg/ml på recept.

CBD DROPS Oral opløsning. 1 ml indeholder Cannabis sativa L. ssp. Sativa ‘Cannatonic’ svarende til mindre end 2 mg dronabinol/THC og ca. 25 mg cannabidiol/CBD.

THC DROPS Oral opløsning. 1 ml cannabisblomst svarende til ca. 25 mg dronabinol/THC og mindre end 2 mg cannabidiol/CBD.

SATIVEX, KOMB. 1 -1 Mundhulespray, opløsning. 1 ml indeholder 38-44 mg og 35-42 mg af to ekstrakter (som bløde ekstrakter) fra Cannabis sativa L., folium cum flore (Cannabis-blad og blomst) svarende til 27 mg delta-9-tetrahydrocannabinol og 25 mg cannabidiol.

Se en opdateret liste og priser på www.medicinpriser.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *